Hitachi CX550 runner

    2x Runner for Hitachi CX550